Решетките и околожките са идеалният избор за опаковане и транспортиране на чупливи и деликатни продукти. Използването на решетки и околожки допълнително увеличава издръжливостта на кашоните и кутиите и спомага за избягване на наранявания и смачквания на опаковките по време на транспортирането и складирането.